Skip to main content

Material rodant

El material que es va emprar en el carrilet de Sant Feliu procedia en gran part de l'adquisició (en la seva primera etapa d'explotació al fabricant, posteriorment a d'altres companyies):

1891-1892

LokomotivFabrik Krauss & Cie. A.G.
Masechinenbau A.G.

4 locomotores 0-3-1T
15 cotxes de passatgers de 2 eixos (3-a, 2-a/b, 10-b),

4 furgons
8 vagons tancats sèrie M
4 vagons vores altes sèrie N
4 vagons vores mitjanes sèrie O
12 vagons vores baixes sèrie P
4 vagons plataforma sèrie R
Vagó grúa de 3 Tm.

1893

LokomotivFabrik Krauss & Cie. A.G.
Masechinenbau A.G.

1 locomotora 0-3-1T
3 cotxes de passatgers de bogies (3-bb)

2 furgons
5 vagons tancats sèrie M
4 vagons vores altes sèrie N
6 vagons vores mitjanes sèrie O
8 vagons vores baixes sèrie P

1905 LokomotivFabrik Krauss & Cie. A.G.
Maschinenbau A.G.

1 locomotora 0-3-1T
2 cotxes de passatgers de 2 eixos tipus a/b

2 furgons
3 vagons tancats sèrie M
8 vagons vores baixes sèrie P

1920

Material para ferrocarriles y construcciones (M.F.C.)
Construcciones metálicas del Llobregat

9 vagons vores baixes sèrie P
3 vagons vores baixes sèrie P

1924

LokomotivFabrik Krauss & Cie. A.G.

2 locomotores 0-4-1TT

1925

Linke Hoffmann
Sociedad Española de construcción Naval (S.E.C.N.)

3 cotxes de passatgers de bogies (3-a/b)
17 vagons vores altes sèrie K de bogies

1964 FC. Valdepeñas-Puertollano y Tramvia del Baix Empordà
Onda-Grao ("La Panderola"

1 locomotora diesel
6 cotxes de passatgers de bogies

1965 Onda-Grao ("La Panderola") y Tramvía del Baix Empordà (només núm. 7) 2 locomotores 0-3-1T

 

A la segona part tenim els enllaços a cadascuna de les categories de material mòbil:

Locomotoras

Locomotores

Amb una sèrie de locomotores de rodatge 0-3-1 que va donar un extraordinari resultat i dos més 0-4-1 més potents però més problemàtiques i, posteriorment una diesel per fer maniobres, aquest ferrocarril va tenir, amb poc material tractor una gran fiabilitat i quasi totes les locomotores van passar del milió de quilòmetres.

Coches de viajeros

Furgons i cotxes de passatgers

Amb un total de 8 furgons i 27 cotxes de passatgers es van dividir en 3 tipus característics. Els cotxes de dos eixos de procedència alemanya de començament de la companyia, els tres cotxes de bogies amb balconets també adquirits a Alemanya i els altres que provenien del tancament del ferrocarril d'Onda al Grao de Castellón que eren del tipus tramvia, i tenien portes a la part central del vagó amb reposapeus abatibles.

.vagones de mercancías

Vagons de mercaderies

Amb un nombre relativament reduït de 91 vagons de mercaderies, el tren de Sant Feliu va tenir una gran versatilitat en quant al transportament de suro, carbó, sal, espat-flúor, sosa caústica, ferro vell i botes de vi. Alguns vagons de eixos es van acondicionar per parelles per al transport de material més llarg (pals de la llum o troncs).

Fotos d'aquesta pàgina amb Copyright de Charles F. Firminger